Priložnost za financiranje projektov na področju duševnega zdravja - The Mental Health Initiative

The Mental Health Initiative/Pobuda za duševno zdravje - del programa Open Society Public Health - zagotavlja sredstva za projekte, ki spodbujajo reformo nacionalnega zdravstva, projekte socialnega varstva, izobraževanja in politike zaposlovanja. Pobuda zagotavlja sredstva organizacijam oz. njihovim projektom, ki se osredotočajo na življenje v skupnosti, deinstitucionalizacijo in preprečevanje institucionalizacije.

Pobudina strategija financiranja je usmerjena k trajnostnemu razvoju kakovostnih alternativ za institucionalizacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in v smeri razvoja vladnih politik, ki spodbujajo socialno vključenost invalidov.

Pobuda nima roka za prijave. Predprijavo lahko pošljete kadarkoli, potem pa izbrane pozovejo k posredovanju polne prijave. Za predprijavo zahtevajo opis na eni strani, ki vsebuje:
  • namen in cilje organizacije,
  • opis projekta, za katerega želite sredstva,
  • znesek želenega financiranja, p
  • rihodke organizacije v zadnjem finančnem letu in
  • biografske podatke vodstva organizacije.

Mail s predprijavo pošljete na mhi@osi.hu.
Več informacij najdete na spletni strani fundacije.

Za dodatno pomoč in svetovanje s področja prijav na razpise smo vam na voljo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije. Dosegljivi smo na e-naslovu darja.krstic@consulta.si ali telefonski številki 059 927 619. 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.