E-računovodski programa omogoča e-račune

E-računovodski program, ki ponuja enostavno vodenje računovodstva, je namenjen društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki same vodijo poslovne knjige z uporabo enostavnega ali dvostavnega računovodstva. Program omogoča tudi izvažanje računov v elektronski obliki v formatu XML po standardu eSlog. S 1.1.2015 bo obvezno pošiljanje e-računov za tiste organizacije, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. 

Vsa navodila o pošiljanju e-računov bomo našim uporabnikom e-računovodskega programa pravočasno obvestili.

Če bi želeli tudi v vaši organizaciji uporabljati spletni računovodski  program se obrnite na tjasa.bajc@consulta.si, da vam omogočimo dostop do testne verzije programa.

S programom lahko enostavno vodite blagajniško poslovanje, pripravljate in obračunavate potne naloge, obračunavate podjemne, avtorske in druge pogodbe o delu, izdajate račune, izdajanje e-računov, vodite evidenco prejetih računov, vodite evidenco plačil idr. Več o programu nadete na spletni strani.

V mesecu decembru bomo za vse uporabnike programa izvedli izobraževanje o uporabi programa.

Organizacije, ki nimate primernega računovodskega programa, ki omogoča kreiranje, pošiljanje in hranjenje e-računov se obrnite na svojo banko, saj lahko tudi preko spletne banke pošiljate e-račune. 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.