Nova usposabljanja v tujini za prijavitelje v program E+ MVA

Podporne aktivnosti programa E+ MVA so namenjene bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji. 

Mednarodno usposabljanje European Citizenship in youth work, 15.-21. februar 2015, Madžarska
Namen mednarodnega usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo.
Rok za prijavo je 30. november 2014.
Podrobnosti in prijavnica so dostopni na tej povezavi.


Seminar za vzpostavljanje partnerstev Do you Neetwork?, 9.-14. december 2014, Sigulda, Latvija

Mednarodni seminar je namenjen organizacijam, ki izvajajo projekte EVS in delajo z mladimi, ki niso vključeni v nobeno obliko izobraževanja, zaposlenosti ali usposabljanja. Takšnim mladim je namreč potrebno predstaviti projekte EVS kot eno izmed možnosti za pridobivanje učnih izkušenj, ki jim bodo koristile pri njihovem vključevanju v družbo. Udeleženci seminarja bodo imeli možnost, da na podlagi skupnih interesov in z namenom sodelovanja, vzpostavijo mrežo organizacij EVS, ki bo delovala na nacionalni in mednarodni ravni. Delovanje mreže bo namenjeno promociji in podpori takšnim projektom EVS, ki bodo vključevali mlade, ki niso vključeni v nobeno obliko izobraževanja, zaposlenosti ali usposabljanja.
Rok za prijavo je 26. oktober 2014.
Podrobnosti in prijavnica so dostopni na tej povezavi.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov

VIR: MVA
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.