Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Tečaj predelava oblačil in tekstila, ki se kopiči v domači omari

4. junij 2018, ob 16.00 uri, do 6. avgust 2018
Kraj dogodka: Dragomelj

Program: Predelovali bomo tekstil v oblačila (za otroke in odrasle) in tekstilne izdelke (odeje, posteljnina, nahrbtnik, torbe). Na tečaju bodo udeleženci osvojili teorijo in praktična znanja o tehnikah kopiranja in risanja krojev, krojenja, ročnega in strojnega šivanja, spoznali delovanje in uporabnost šivalnega stroja. Program vam nudi znanja, ki bodo povečala vaše možnosti za delno samooskrbo pri predelovanju in izdelovanju uporabnih izdelkov iz tekstila. Naš cilj je, da osvojeno znanje uporabljate doma, da skupaj zmanjšujemo odpadke in dolgoročno prispevamo k varovanju našega okolja. Termini: junij in julij ponedeljek, sreda in petek: od 16.00 ure do 20.00 ure, torek, četrtek in sobota: od 9.00 ure do 13.00 ure. Kje: Šivalnica Dragomelj ( https://www.google.si/maps/place/Dru%C5%A1tvo+za+Medgeneracijsko+povezovanje+sinica/@46.1069801,14.5931057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476533e44ca7c0f5:0xbdda3f679dad7f95!8m2!3d46.1069801!4d14.5952944) Kdo se lahko prijavi: Brezplačna udeležba za občane Občine Domžale je pod naslednjimi pogoji: brezposelni, rejniške družine, enostarševske družine, osnovnošolci, srednješolci, dijaki, študentje, ki so oziroma so njihovi starši upravičeni do pomoči na CSD, udeleženci, ki obiskujejo katerega izmed programov socialne aktivacije in njihovi družinski člani. Vsi tečajniki iz ranljive skupine imajo ob predložitvi potrdil mesečno brezplačno udeležbo na tečaju. V letu 2018 se lahko iz drugih občin brezplačno udeleži tečaja 30 oseb, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. Zaposleni - 2 meseca (64 ur)/ 240 eur, Osnovnošolci – 2 meseca (64 ur)/ 100 eur, Študentje in upokojenci - 2 meseca (64 ur)/ 190 eur. Prijavite se: tel: 068 602136, e-naslov: sinica.jozi@gmail.com Vabljeni

Organizator: Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica
T: 068602136
E: sinica.jozi@gmail.com

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.