Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Uvodno usposabljanje za prostovoljce

20. januar 2018, ob 9.00 uri, do 21. januar 2018
Kraj dogodka: Ljubljana

Uvodno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci. Dotika se splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi izkušenj. Poglobimo se v naslednje teme:kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi, delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v družbi, veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo, odnos med prostovoljcem in uporabnikom, komunikacija, pravice in odgovornost prostovoljcev, etična načela pri prostovoljskem delu.

Organizator: Slovenska filantropija
T: 051 775 237
E: usposabljanja@filantropija.org

Povezava na domačo stran: www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/uvodno-usposabljanje

Copyright © 2009 - 2018, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.