Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

Krepitev kompetenc za individualno delo z uporabnikom

23. januar 2018, ob 9.00 uri
Kraj dogodka: Ljubljana

Usposabljanje za prostovoljce, ki delajo individualno s posamezniki in se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati ter s postavljanjem zdravih meja v prostovoljskem delu. Skupaj bomo odkrivali:načine vzpostavljanja dobrega in sodelovalnega odnosa z uporabnikom, metode iskanja virov moči pri posamezniku, komunikacijske veščine in spretnosti, postavljanje meja v prostovoljskem delu, priložnosti za motiviranje posameznikov.

Organizator: Slovenska filantropija
T: 051 775 237
E: usposabljanja@filantropija.org

Povezava na domačo stran: www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce/tematsko-usposabljanje

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.